Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ιδρύθηκε το 2000 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Στεγάζεται στα κτίρια της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ξάνθη.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν πέντε (5) χρόνια και χωρίζονται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.


Πρόεδρος Τμήματος
Αντώνιος Γαστεράτος, Καθηγητής
Τηλ. +30 25410-79359
email: dep-head @pme.duth.gr
agaster@pme.duth.gr

Γραμματεία
Τηλ. +30 25410-79345
+30 25410-79360
+30 25410-79361
+30 25410-79302
+30 25410-79303

Fax. +30 25410-79304
email: secr@pme.duth.gr

Επικοινωνία
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης
Β. Σοφίας 12, Κτίριο 1 ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνικής Σχολής
67100 Ξάνθη
email: info@pme.duth.gr