Χατζόγλου Πρόδρομος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Συστημάτων Διοίκησης
Εργαστήριο: Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Επιχειρηματικές Αποφάσεις

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς
Ερευνητική Μεθοδολογία
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Ανάλυση Δεδομένων

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Α. Σχετικά με Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Ανάλυση Απαιτήσεων Συστημάτων, Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων, Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων
Διερεύνηση Πρόθεσης Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφορικά Συστήματα και Οργανισμοί, Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωπος, Πληροφοριακά Συστήματα και Πολιτισμός, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Χρηματοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Μάθηση/Εκπαίδευση

Β. Σχετικά με την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Διαχείριση-Διάχυση Γνώσης, Διανοητικό Κεφάλαιο
Μάνατζμεντ (Οργανισμών κα Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα), Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Διαχείριση Αλλαγής και Ανασχεδιασμός Οργανωσιακών Διαδικασιών και Υπηρεσιών
Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Μέτρηση Απόδοσης και Παραγωγικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Μέτρηση Ικανοποίησης Πολιτών/Πελατών/Εργαζομένων

Προσωπική ιστοσελίδα:
http://www.researchgate.net/profile/Prodromos_Chatzoglou/
http://scholar.google.com/citations?user=Jdscc9wAAAAJ&hl=el
http://www.linkedin.com/pub/prodromos-chatzoglou/2a/7b5/855

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://195.130.92.157/mislab/
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ: 25410-79344
Φαξ:
email: pchatzog@pme.duth.gr
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, Κτίριο Α1, Γραφείο 301, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό