Κουλουριώτης ΔημήτριοςΒαθμίδα: Kαθηγητής
Τομέας: Συστημάτων Παραγωγής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ευφυή Συστήματα στη Βιομηχανική Παραγωγή και Διοίκηση

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79358
email: jimk at pme.duth.gr
Διεύθυνση: Β. Σοφίας 12, Κτήριο Α1, 67100 Ξάνθη.

Βιογραφικό