Μπότσαρης ΠαντελήςΒαθμίδα:Kαθηγητής
Τομέας: Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο:Μηχανολογικός Σχεδιασµός: ∆ιαχείριση κατασκευασιµότητας, ενέργειας και κύκλου ζωής (Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης 980/10 ∆εκεµβρίου 2009 τ.Τρίτο Φ.Ε.Κ. διορισµού 554/25 Ιουνίου 2010 τ. ΤΡΙΤΟ)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
∆ιαχείριση ενέργειας και παραγωγική διαδικασία, ανάλυση κύκλου ζωής, εκµετάλλευση απορριπτόµενης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαδικασίες παραγωγής, αρχές συντήρησης, µεθοδολογίες σχεδιασµού και επιλογή υλικών


Προσωπική ιστοσελίδα: http://medilab.pme.duth.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79878
Φαξ: 25410-79878
email: panmpots at pme.duth.gr
Διεύθυνση: Β. Σοφίας 12, Κτήριο Α1, γραφείο 107, 67100 Ξάνθη.

Βιογραφικό