Τσίγκας Αλέξανδρος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Kαθηγητής
Τομέας: -
Γνωστικό Αντικείμενο: - (Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης -.

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Χρήση της μεθόδου Ροής της Ζήτησης (Demand Flow) στην δημιουργία βελτίστων πρακτικών για την παραγωγή προϊόντων Μαζικής Προσαρμογής (Mass Customisation).
  • Μαζική Προσαρμογή προϊόντων, Σχεδιασμός προϊόντων και οργάνωση διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα (Supply chain).
  • Χρήση έξυπνων πρακτόρων στον σχεδιασμό και στην παραγωγή προϊόντων Μαζικής Προσαρμογής (Deployment of Intelligent Agents for Knowledge-based Configurators for Mass Customised Products).
  • Μεθοδολογίες ανάκτησης και δημιουργίας “νέας” γνώσης για προϊόντα Μαζικής Προσαρμογής ( Knowledge acquisition methodologies for Mass Customisation)
  • Το έργο “εξελίσσοντας την ικανή προς απόκριση επιχείρηση” (evolving the response able enterprise) της ομάδας εργασίας “Intelligent Enterprise” της INCOSE (www.incose.org/iewg/knowledge.html).
  • Δημιουργία νέων και προσαρμογή και εξέλιξη υπαρχόντων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης της βιομηχανικής επιχείρησης, ή επιχείρησης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της "Εντροπικής Επιχείρησης“.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://supply-chain-lab.pme.duth.gr/

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79307
Φαξ: 25410-79307
email: atsigkas pme.duth.gr
Διεύθυνση: Β. Σοφίας 12, Κτήριο Α1, γραφείο -, 67100 Ξάνθη.

Βιογραφικό Curriculum Vitae