Αθανάσιος Π. Βαβάτσικος

Βαθμίδα: Λέκτορας

Τομέας: Συστημάτων Διοίκησης

Γνωστικό Αντικείμενο: Χωρικά Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων (ΦΕΚ 1417 Γ-6/12/2013)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα
Ζ11 Τεχνολογική Οικονομική του 7ου εξαμήνου
Θ04 Διαχείριση Έργων & Προγραμμάτων του 9ου εξαμήνου
Ε5Υ Βάσεις Δεδομένων κατ' επιλογήν υποχρεωτικό του χειμερινό εξαμήνου
Η04 Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων κατ' επιλογήν υποχρεωτικό του εαρινού εξαμήνου
ΣΤ8Υ Διοικητική Λογιστική κατ' επιλογήν υποχρεωτικό του εαρινού εξαμήνου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Μοντέλα Αποφάσεων, Πολυκριτήρια Μοντέλα Υποστήριξης Αποφάσεων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ποσοτική Χωρική Ανάλυση, Αναλύσεις Καταλληλότητας Περιοχών, Διαχείριση Έργων, Διαδικασίες Αξιολόγησης Επενδύσεων, Διαδικασίες Χρηματοδότησης Έργων, Αξιολόγηση Αναδόχων Έργου, Χωρικά Μοντέλα Αξιολόγησης Επενδύσεων ΑΠΕ, Κτηματαγορά.

Στοιχεία Βιογραφικού Υπομνήματος
Γενικά Βιογραφικά Στοιχεία
Διδακτικό Έργο
Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://apvavatsikos.wordpress.com/

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ίδρυμα: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης
Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, Κτίριο 1, ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνικής Σχολής, 67100 Ξάνθη.
Τηλέφωνο: +30 2541079853
email: avavatsi@pme.duth.gr