Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)


Καλούνται οι υποψήφιοι επιλεγέντες να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Πέμπτη 8 Ιουνίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.


06-06-2017 (sgkazi)