Εκπροσώπηση φοιτητών στην επιτροπή στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018