Πρόσληψη (Μηχανικού Παραγωγής στην εταιρεία θερμοκήπια Θράκης).