ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Παρακαλούνται όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να επιλέξουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης να εγγραφούν στο eClass ( μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) για την πληροφόρησή τους σχετικά με τις προϋποθέσεις, την διαδικασία, τα έγγραφα που θα χρειασθεί να προσκομίσουν καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών ανακοινώσεων.Η δήλωση του μαθήματος στήν Γραμματεία είναι όπως πάντα υποχρεωτική αν τελικά γίνει η επιλογή του μαθήματος.Ο επιστημονικά υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του ΤΜΠΔ.Αλέξανδρος Τσίγκας

Αν. Καθηγητής


01-03-2018 (knerant)